Usługi doradcze

Oferujemy Państwu usługi doradcze w zakresie profesjonalnego doradztwa biznesowego. Posiadamy duże doświadczenie we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości oraz wyspecjalizowaną kadrę ekspertów z różnych branż.

W naszej ofercie znajdą Państwo usługi doradcze w zakresie:

  • Konsultacji nt. profilu planowanej działalności,

  • Analizy form i źródeł finansowania działalności,

  • Pomocy w przygotowaniu biznes planu/studium wykonalności,

  • Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, konsultacji profilu zakładanej działalności, pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG,

  • Analizy ekonomicznej perspektyw rynkowych,

  • Badania potencjału rynku, występującej na nim konkurencji oraz perspektyw sprzedaży,

  • Poszukiwania i doboru potencjalnych partnerów biznesowych,

  • Działań doradczych w zakresie projektów patentowych,

  • Doradztwo w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii,

  • Doradztwo w zakresie działalności zagraniczno-eksportowej.

Oraz wiele innych, zależnie od potrzeb Klienta.

Zapraszamy do kontaktu!