Projekt dofinansowany

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie do sprzedaży nowego produktu w firmie Clementinum

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu, jakim będzie hybrydowa gra z elementami edukacyjnymi.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 2.3.5 PO IR Design dla przedsiębiorców.

Numer projektu: POIR.02.03.05-04-0069/19

 

Dotacja UE POIR