Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (w skrócie PO WER) powstał z zamysłem odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

 

W ramach PO WER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej i współpraca ponadnarodowa, a także wsparcie szkolnictwa wyższego i działania na rzecz zatrudnienia osób młodych.

 


Aktualności:

 

 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Od 09.01.2017 do 20.01.2017

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Od 09.01.2017 do 20.01.2017

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Od 16.01.2017 do 20.01.2017

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Od 19.12.2016 do 06.02.2017

1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - Od 31.01.2017 do 10.02.2017

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa - Od 01.02.2017 do 28.02.2017

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa - Od 01.02.2017 do 31.12.2017

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości - Od 29.12.2016 do 23.01.2017

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości - Od 23.01.2016 do 15.02.2017

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości - Od 23.01.2016 do 15.02.2017

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego - Od 01.02.2017 do 20.02.2017

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku - Od 31.08.2016 do 31.03.2017

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy - Od 30.01.2017 do 20.02.2017

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy - Od 01.02.2017 do 28.02.2017

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy - Od 01.02.2017 do 28.02.2017

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym - Od 27.12.2016 do 30.01.2017

3.2 Studia doktoranckie - Od 01.02.2017 do 31.03.2017

5.1 Programy profilaktyczne - Od 14.12.2016 do 20.01.2017

5.1 Programy profilaktyczne – projekty pilotażowe - Od 19.01.2017 do 17.02.2017

 

 

 

 

Konkursy archiwalne:

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe - od 18.01.2016 do 01.02.2016

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - od 21.01.2016 do 08.02.2016

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - od 11.01.2016 do 25.01.2016

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - województwo wielkopolskie - od 29.01.2016 do 19.02.2016

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Od 21.03.2016 do 04.04.2016

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - województwo lubuskie - od 01.03.2016 do 29.04.2016

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – województwo warmińsko – mazurskie - od 29.01.2016 do 19.02.2016

1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dotyczące aktywizacji zawodowej młodych osób bezrobotnych - od 20.01.2016 do 05.02.2016

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - od 01.02.2016 do 10.02.2016

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – województwo dolnośląskie - od 04.02.2016 do 18.02.2016

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych –województwo dolnośląskie - od 04.02.2016 do 18.02.2016

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – województwo lubuskie - od 15.02.2016 do 19.02.2016

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – woj. podkarpackie - od 15.02.2016 do 26.02.2016

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - od 17.03.2016 do 24.03.2016

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - województwo wielkopolskie – wsparcie EFS

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - województwo pomorskie – wsparcie EFS

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - województwo opolskie – wsparcie EFS

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego) - Od 29.04.2016 do 27.05.2016

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego) - Od 29.04.2016 do 13.05.2016

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - Od 29.04.2016 do 13.05.2016

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – woj. Lubelskie - Od 29.04.2016 do 16.05.2016

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – woj. Śląskie - Od 29.04.2016 do 27.05.2016

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – pomorskie - Od 09.05.2016 do 20.05.2016

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe - Od 12.05.2016 do 19.05.2016

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - Od 04.07.2016 do 15.07.2016

1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - Od 30.05.2016 do 08.06.2016

1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - województwo warmińsko-mazurskie

1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych), - woj. kujawsko-pomorskie - Od 30.06.2016 do 14.07.2016

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego - Od 01.07.2016 do 01.08.2016

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego - Od 01.07.2016 do 25.07.2016

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie - Od 30.06.2016 do 19.08.2016

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki - Od 30.05.2016 do 12.08.20162.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 1 - od 22.01.2016 do 29.02.2016

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, tryb projektu 2 - od 01.02.2016 do 15.03.2016

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku - Od 30.03.2016 do 29.04.2016

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy - Od 16.08.2016 do 31.08.2016

2.5 Skuteczna pomoc społeczna - od 18.01.2016 do 01.02.2016

2.5 Skuteczna pomoc społeczna - Od 30.05.2016 do 20.06.2016

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych - Od 31.05.2016 do 08.07.2016

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - Od 07.06.2016 do 05.07.2016

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - Od 15.04.2016 do 16.05.2016

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty - od 16.02.2016 do 16.04.2016

2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji - Od 22.04.2016 do 23.05.2016

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki - od 16.02.2016 do 17.03.2016

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki - od 16.02.2016 do 17.03.2016

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa - od 19.01.2016 do 29.02.2016

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa - Od 18.04.2016 do 16.05.2016

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości - Od 27.06.2016 do 18.07.2016

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości - Od 30.06.2016 do 28.07.2016

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne - od 01.02.2016 do 29.02.20162.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych - Od 30.03.2016 do 31.05.2016

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego - Od 31.05.2016 do 31.06.2016

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym - Od 25.07.2016 do 16.09.2016

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym - Od 01.06.2016 do 08.07.2016

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym - Od 18.04.2016 do 16.05.2016

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego - Od 27.06.2016 do 29.07.2016

4.1 Innowacje społeczne - Od 11.05.2016 do 25.05.2016

4.1 Innowacje społeczne - Od 04.04.2016 do 18.05.20164.1 Innowacje społeczne

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej - Od 01.06.2016 do 09.06.2016

4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej - Od 30.06.2016 do 29.07.2016

4.3 Współpraca ponadnarodowa - Od 31.03.2016 do 15.04.2016

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych - Od 04.04.2016 do 29.04.2016

5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych – od 07.12.2015 do 05.02.2016

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy - Od 02.05.2016 do 09.05.2016 

10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy - Od 23.05.2016 do 13.06.2016