Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Program Operacyjny Polska Wschodnia


Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020 jest dodatkowym wsparciem dla 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jest to obszar o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego w Polsce i jeden z najsłabszych w Unii Europejskiej. Charakter problemów niekorzystnie wpływających na sytuację społeczno-gospodarczą i perspektywy rozwoju tego obszaru w znacznej mierze mają wymiar strukturalny, będący konsekwencją historycznych uwarunkowań. Są one dodatkowo negatywnie wzmacniane skutkami peryferyjnego położenia makroregionu na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, za którą znajdują się w dużej mierze obszary jeszcze słabiej rozwinięte.

  

 

Polska Wschodnia jest jednym z obszarów strategicznej interwencji państwa, na których będą podejmowane działania współfinansowane przez fundusze WRS na lata 2014-2020 w ramach wszystkich krajowych programów operacyjnych, pięciu programów regionalnych oraz części programów EWT i EISP. Dodatkowe środki na wsparcie rozwoju i pozycji konkurencyjnej Polski Wschodniej przeznaczone będą w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW). POPW jako dodatkowy instrument wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowany wyłącznie 5 województwom Polski Wschodniej, będzie wzmacniał (efekt synergii) i uzupełniał (zgodnie z zasadą komplementarności interwencji) oddziaływanie wsparcia realizowanego w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych europejskiej polityki spójności, z których będą finansowane zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.

  

Aktualności:

1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej - od 22.06.2016 do 21.07.2017 

1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia - od 01.02.2017 do 29.09.2017

1.4 Wzór na konkurencję II etap, Polska Wschodnia - od 30.05.2016 do 28.04.2017

2.2 Infrastruktura drogowa, Polska Wschodnia - od 28.02.2017 do 27.04.2017

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej - od 29.08.2016 do 20.11.2017

 

Konkursy archiwalne:

1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów – od 30-10-2015 do 27-11-2015

1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej - I kwartał 2016

1.2 Internacjonalizacja MŚP - I kwartał 2016

1.2 Internacjonalizacja MŚP -  Od 01.06.2016 do 09.06.2016

1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - Od 20.04.2016 do 28.06.2016

 

1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - I kwartał 2016

1.4. Wzór na konkurencję - od 20-10-2015 do 30-12-2015

1.4 Wzór na konkurencję – etap I - Od 05.09.2016 do 05.10.2016 

2.1.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - Od 30.09.2016 do 31.01.2017

2.2 Infrastruktura drogowa - Od 03.10.2016 do 31.10.2016

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej - Od 30.09.2016 do 30.12.2016

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) - Od 30.09.2016 do 31.01.2017

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) - Od 30.09.2016 do 31.01.2017

 4.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz promocji programu - Od 14.09.2016 do 31.10.2016