Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Program zakłada, że pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków. Realizację programu nadzorują Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

 

 

Założeniem PO PC jest wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do szybkiego internetu, efektywnych i przyjaznych użytkownikom e-usług publicznych oraz stale rosnącego poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Polska Cyfrowa przewiduje przeznaczenie unijnych środków na rozwój e-usług publicznych, digitalizację zasobów i rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa skierowany jest przede wszystkim do: przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych, jednostek naukowych, konsorcjów ww. jednostek z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowymi, państwowych organizacji kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego.

 

Aktualności:

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (4 konkurs), Polska Cyfrowa Od 30.12.2016 do 31.03.2017

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (2 konkurs), Polska Cyfrowa od 30.12.2016 do 31.03.2017

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych), Polska Cyfrowa - Od 30.09.2016 do 31.05.2017

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), Polska Cyfrowa - od 30.09.2016 do 31.05.2017

2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury (II nabór), Polska Cyfrowa – Od 30.01.2017 do 31.05.2017

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (II nabór), Polska Cyfrowa – Od 30.01.2017 do 04.05.2017

Konkursy archiwalne:

 

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Od 31.10.2016 do 09.01.2017

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Od 31.10.2016 do 09.01.2017

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Od 31.10.2016 do 03.02.2017

1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – od  02.11.2015 do 30.12.2015

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (4 konkurs) - Od 30.12.2016 do 28.02.2017

 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - od  01.12.2015 do 29.02.2016

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (2 konkurs) - Od 30.12.2016 do 28.02.2017

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) - Od 30.09.2016 do 31.01.2017

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) - Od 30.09.2016 do 10.01.2017

2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego za źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu II: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) – od 30.09.2015 do 30.12.2015

2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego za źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu I: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) – od 30.09.2015 do 29.02.2015

2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury - od  30.09.2015 do 29.01.2016

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej - Od 29.08.2016 do 15.01.2017

4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie - od  21.08.2015 do 30.09.2016

4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji - od  21.08.2015 do 30.09.2016