Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

  

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (w skrócie PO IR) to program finansujący badania, rozwój i innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), a więc ponad 36 mld zł. Założeniem programu jest umożliwienie naukowcom i przedsiębiorcom prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, a także praktycznego wykorzystania w gospodarce wyników prac B+R.

 

Ze środków PO IR można będzie sfinansować badania naukowe i prace rozwojowe, a także wdrożyć ich wyniki. Program ma na celu wsparcie całego procesu powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.

 

Ze wsparcia Programu Inteligentny Rozwój można korzystać na dwa sposoby – jako realizator lub jako uczestnik projektów.

 

 

 

 

 

 

Aktualności:

 

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP) - Od 16.08.2018 do 14.12.2018

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Duże) - Od 01.03.2017 do 30.06.2017

1.2 Sektorowe programy B+R - INNOWACYJNY RECYKLING - Od 28.02.2017 do 21.04.2017

1.2 Sektorowe programy B+R – InnoNeuroPharm - Od 22.02.2017 do 07.04.2017

1.2 Sektorowe programy B+R -  INNOCHEM - Od 01.03.2017 do 28.04.2017

2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP - Od 04.11.2016 do 31.03.2017

3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock - Od 21.11.2016 do 21.11.2017

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne - Od 20.02.2017 do 29.03.2017

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand - Od 01.03.2017 do 28.04.2017

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand - Od 12.01.2016 do 13.02.2017

 

 

 

Konkursy archiwalne:

 

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - Od 01.09.2016 do 30.12.2016

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - od 14.10.2015 do 30.11.2015

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - od 04.04.2016 do 29.07.2016

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej – od 07.01.2016 do 29.02.2016

1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej - Od 06.07.2016 do 31.10.2016

1.2 Sektorowe programy B+R - sektor elektroenergetyczny - Od 02.11.2016 do 20.12.2016

1.2 Sektorowe programy B+R - sektor elektroniczny, teleinformatyczny i technik informacyjnych - Od 21.11.2016 do 30.12.2016

1.2 Sektorowe programy B+R – branża motoryzacyjna - Od 05.10.2016 do 21.11.2016

1.2 Sektorowe programy B+R - od 15.04.2016 do 15.06.2016

1.2 Sektorowe programy B+R - od 01.02.2016 do 01.03.2016

1.2 Sektorowe programy B+R - Od 16.08.2016 do 30.09.20162.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - od 01.09.2015 do 16.11.2015

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - od 01.03.2016 do 29.04.2016

2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP - od 18.01.2016 do 18.03.2016

2.3.2 Bony na innowacje MŚP - od 31.08.2015 do 30.12.2015

2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych - od 30.11.2015 do 09.12.2016

2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych - Od 04.11.2016 do 30.12.2016

2.3.4 Ochrona własności przemysłowej - Od 18.07.2016 do 20.01.2017

2.3.4  Ochrona własności przemysłowej - od 22.10.2015 do 31.03.2016

3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock - od 12.01.2016 do 29.01.2016

3.2.1 Badania na rynek - od 31 lipca do 28 października 2015 r

3.2.1 Badania na rynek - Od 01.06.2016 do 31.08.2016

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne - Od 28.07.2016 do 30.09.2016

4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - od 20.06.2016 do 20.09.2016

4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze - Od 30.06.2016 do 29.07.2016

4.1.4 Projekty aplikacyjne - Od 03.10.2016 do 02.11.2016

4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki - od 1.10.2015 do 31.03.2016

FIRST TEAM - do 24.03.2016

HOMING - do 24.03.2016