Oferta

Działamy na rynku usług konsultingowych od 2006 roku. Zdobyte przez blisko 15 lat działalności doświadczenie, wyspecjalizowana kadra oraz skuteczność jest tym, co wyróżnia nas na tle konkurencji.

Mamy na swoim koncie szereg pomyślnie zrealizowanych projektów oraz pozyskanych dotacji z funduszy Unii Europejskiej. Naszą specjalnością jest pomoc polskim przedsiębiorcom odnaleźć i wykorzystać drzemiący w nich potencjał rozwojowy, przy wykorzystaniu wsparcia ze środków unijnych. Dotacje niosą ze sobą ogrom możliwości. Mogą one dać siłę napędową, która doprowadzi do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności firmie. Na szczególnie korzystne warunki mogą liczyć firmy z sektora mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dziś, w roku 2020, zbliża się zakończenie okresu perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Możliwości, które ona daje, są duże i różnorodne. Skorzystać mogą przedsiębiorcy niemal z każdej branży.

Co oferujemy naszym klientom?

  • Pomoc w pozyskiwaniu dotacji,

  • Prowadzenie projektu w trakcie jego trwania,

  • Usługi z zakresu doradztwa biznesowego: m.in. konsultacji nt. profilu działalności, analizy ekonomicznej czy pomoc w przygotowaniu Biznes Planu i Studium Wykonalności,

  • Doradztwo w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii,

  • Doradztwo w zakresie działalności zagraniczno-eksportowej.

Jesteśmy skuteczni! Zapraszamy do współpracy.