Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Witamy serdecznie na stronach firmy CLEMENTINUM

 

 

Firma Clementinum działa od 2004 roku na rynku usług konsultingowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz szerokiej kadrze specjalistów mamy na swoim koncie szereg pomyślnie zrealizowanych projektów oraz pozyskanych dotacji z Unii Europejskiej. Pomagamy polskim firmom wykorzystać drzemiący w nich potencjał rozwojowy przy wsparciu ze środków unijnych. Chcemy, aby przedsiębiorstwa (zwłaszcza mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa) w pełni wykorzystały możliwości, jakie niosą ze sobą dotacje unijne – tym bardziej, że perspektywa finansowa 2014-2020 jest ostatnią taką szansą.

 

 

Jesteśmy skuteczni!

Zapraszamy do współpracy

 

 

Zespół CLEMENTINUM

 

 

 

 


 

Bieżące konkursy
 
Na rok 2016 we wszystkich programach z perspektywy 2014–2020 zaplanowano aż 960 konkursów. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie w programach to 56,3 mld zł. W tym roku samorządy województw w ramach regionalnych programów planują ogłosić 832 konkursy, na łączną sumę 30,9 mld zł.
Nie są jeszcze znane daty wszystkich naborów planowanych na obecny rok, nie wszystkie konkursy zostały zdefiniowane chociażby w zakresie Beneficjentów. Jednak część naborów już ruszyła, obecnie można się stao dotacje w kilkudziesięciu konkursach. Co więcej, aktualnie można nadal składać wnioski w ramach kilkunastu naborów ogłoszonych jeszcze w poprzednim, 2015 roku. Obecnie aktywnych jest 213 konkursów dla różnych podmiotów, zarówno z regionalnych jak i krajowych programów operacyjnych.
 
W województwie dolnośląskim wciąż aktualny jest projekt o zapewnieniu równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zaś w przygotowaniu jest już konkurs dotyczący dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Po pieniądze mogą sięgać jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST. Podobnie jest w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim i łódzkim. W tym pierwszym ruszył projekt z zakresu podniesienia aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wyłącznie te urzędy. W innych regionach jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia dzięki funduszom mogą zainwestować w infrastrukturę szkół podstawowych, gimnazjalne programy aktywizacji zawodowej oraz wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego. Dla regionów takich jak mazowiecki ważna jest głęboka modernizacja energetyczna, a dla pomorskiego, podlaskiego czy warmińsko-mazurskiego priorytet ma ochrona środowiska, na którą w poszczególnych samorządach przewidziana jest pula sięgającą nawet 90 mln zł.
 
 
Po szczegółowe informacje na temat aktualnych konkursów zapraszamy do działu Dotacje.
 


Orientujesz się w dotacjach ??
 
Czytasz o dostępnych dotacjach unijnych, ale nadal nie wiesz, z których programów możesz skorzystać? Masz pomysł na przedsięwzięcie, ale brakuje Ci odpowiednich środków finansowych na jego sfinalizowanie, więc pomyślałeś o dotacjach unijnych? A może planujesz przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i chciałbyś skorzystać ze wsparcia? Chcesz się przekonać, czy masz szanse na pozyskanie dotacji dla swojej firmy bądź instytucji? Zachęcamy do skorzystania z oferty Audytu możliwości pozyskania dotacji UE. Nasi konsultanci pomogą Państwu zorientować się, czy istnieje szansa na pozyskanie wsparcia z funduszy europejskich, na jakich zasadach, na co można pozyskać dotacje, kiedy pojawi się termin naboru wniosków, jaka dokumentacje należy przygotować.
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Audytu możliwości pozyskania dotacji UE.
 
 
 
 

 
info@clementinum.pl