Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

V oś priorytetowa, działanie 5.4 „Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

·         Instytucja Zarządzająca POPC

·         Instytucja Pośrednicząca POPC

 

Na jakie projekty?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

·         uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;

·         inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, zwanego dalej "rejestrem" będącego rejestrem działalności regulowanej.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 30 000 000 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

od  09.11.2015 do 10.12.2015

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl