Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

5.1 Programy profilaktyczne – projekty pilotażowe

5.1 Programy profilaktyczne – projekty pilotażowe

V oś priorytetowa „Wsparcie dla obszaru zdrowia”, działanie 5.1 „Programy profilaktyczne -  Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioskodawcą może być:

·         uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

·         medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

·         szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie reumatologii.

 

Na jakie projekty?

Zakres zadań możliwych do realizacji w ramach przedmiotowych projektów dotyczy wdrożenia Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Wnioskodawca może sfinansować:

świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów;

działania edukacyjne, które będą realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej mające na celu:

- zwiększenie wiedzy o reumatoidalnym zapaleniu stawów wśród pracowników ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz wśród grupy docelowej;

- podniesienie świadomości – zwiększenie świadomości grupy docelowej projektu w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów reumatoidalnego zapalenia stawów;

zakup sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach wdrażania Ogólnopolskiego program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 15 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 19.01.2017 do 17.02.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz