Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji

4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji

IV oś priorytetowa, działanie 4.2 „Spójny i skuteczny system informacji i promocji”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

·         Instytucja Zarządzająca POPC

·         Instytucja Pośrednicząca POPC

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na działania informacyjne oraz szkolenia informacyjne odpowiadające potrzebom beneficjentów i potencjalnych beneficjentów związanym z aplikowaniem o środki w ramach Programu.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 84,63%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 15 000 000 euro.

 

Termin naboru wniosków:

od  19.11.2015 do 10.12.2015

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl