Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

IV oś priorytetowa „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

·         administracja publiczna

·         instytucje rynku pracy

·         instytucje pomocy i integracji społecznej

·         jednostki samorządu terytorialnego

·         szkoły i placówki systemu oświaty

·         uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym

·         przedsiębiorstwa

·         podmioty ekonomii społecznej

·         partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER

·         organizacje pozarządowe

·         federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

·         ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie można otrzymać na programy mobilności ponadnarodowej (wizyta studyjna lub szkolenie lub praktyka/staż lub job shadowing) dla osób, które zajmują się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub socjalizacyjnym z młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 97%. Alokacja w ramach konkursu wynosi: 10 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 01.06.2016 do 09.06.2016

  

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz.