Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

IV oś priorytetowa „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

·         Organizacje pozarządowe,

·         Partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

·         Podmioty ekonomii społecznej,

·         Administracja publiczna,

·         Przedsiębiorstwa,

·         Uczelnie,

·         Jednostki samorządu terytorialnego,

·         Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

·         Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na programy mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Alokacja w ramach konkursu wynosi: 16 800,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 30.06.2016 do 29.07.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz