Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC

4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC

IV oś priorytetowa „Pomoc techniczna”, działanie 4.1 „Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC” Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski o dotacje mogą składać:

·         Instytucja Zarządzająca POPC

·         Instytucja Pośrednicząca POPC

·         Ministerstwo Cyfryzacji (jako Instytucja wspierająca wdrażanie POPC)

·         Urząd Komunikacji Elektronicznej (jako Instytucja o charakterze specjalistycznym).

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów w ramach:

Poddziałania 4.1.1:

·         Finansowanie wynagrodzeń, zakup sprzętu, oprogramowania oraz innych elementów wyposażenia stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie lub wspierających wdrażanie POPC;

·         Finansowanie kosztów organizacyjnych (np. organizacji spotkań, konferencji, komitetów monitorujących);

·         Wsparcie procesów realizacji oraz wsparcie eksperckie i prawne na potrzeby wdrażania PO.

Poddziałania 4.1.2:

·         Finansowanie ewaluacji specyficznych dla POPC;

·         Tworzenie, eksploatacja oraz ewentualna budowa systemu informatycznego;

·         Działania o charakterze koordynacyjnym oraz w zakresie zwalczania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz korupcji.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do  84,63%. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 37 668 000,00 EUR

 

Termin naboru wniosków:

Od 25.11.2016 do 30.06.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz