Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

4.1 Innowacje społeczne

4.1 Innowacje społeczne

IV oś priorytetowa „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, działanie 4.1 „Innowacje społeczne” – na środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się publiczne lub niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną poprzez: opracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zawiązanie optymalnego partnerstwa, w tym co najmniej z jednostką samorządu terytorialnego (JST) lub jej właściwą w danym obszarze jednostką organizacyjną, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu co najmniej na obszarze działania tej JST w kolejnym projekcie w ramach konkursu drugiego etapu.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 1 600 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 04.04.2016 do 18.05.2016

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz.