Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

4.1 Innowacje społeczne

4.1 Innowacje społeczne

IV oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 4.1 „Innowacje społeczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać partnerstwa podmiotów.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wypracowanie modelowego rozwiązania w zakresie przeciwdziałania problemowi dziedziczenia ubóstwa, które będzie wykorzystywało dotychczasowe doświadczenia i które, dzięki przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy, będzie dostosowane do specyficznych potrzeb na danym terytorium, następnie przetestowanie wypracowanego modelu i ostatecznie włączenie go, o ile zostanie pozytywnie zweryfikowany, do lokalnej polityki i praktyki.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 20 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 11.05.2016 do 25.05.2016

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz.