Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze

IV oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski o dotację mogą składać wyłącznie konsorcja, w którego skład wchodzą:

·         co najmniej jedna jednostka naukowa oraz

·         co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa

 

Na jakie projekty?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania nie został określony. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi: 400 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 30.06.2016 do 29.07.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz