Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

III oś priorytetowa „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”, działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących:

·         realizację programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców,

·         realizację międzynarodowych programów studiów oraz organizacja w Polsce międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski,

·         włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 97%. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi: 14 650 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 27.06.2016 do 29.07.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz