Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

III oś priorytetowa: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W konkursie w ramach Działania 3.1 Wnioskodawcą projektu jest wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna posiadająca w swej strukturze organizacyjnej akademickie biuro karier lub inną jednostkę świadczącą analogiczne usługi na rzecz studentów.

 

Na jakie projekty?

Projekty w przedmiotowym konkursie muszą dotyczyć bezpośredniego wsparcia studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu i jakości usług świadczonych przez biura karier lub analogiczne jednostki świadczące usługi na rzecz studentów w tym zakresie. W związku z powyższym został opracowany katalog standardów i maksymalnych kosztów dla poszczególnych instrumentów wsparcia dostępny na stronach POWER.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalna wartość projektu wynosi: - dla uczelni kształcących do 4000 studentów - 700 000 PLN, - dla uczelni kształcących 4 001 - 12 000 studentów - 1 500 000 PLN, - dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 2 500 000 PLN. (liczbę studentów określa się wg stanu na dzień złożenia projektu).

 

Termin naboru wniosków:

od  01.12.2015 do 11.12.2015

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl