Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

III oś priorytetowa „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”, działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna.

 

Na jakie projekty?

W ramach projektów realizowane będą wyłącznie fakultatywne zajęcia służące wspieraniu kompetencji ogólnorozwojowych wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni. IOK (Instytucja organizująca konkurs) dopuszcza składanie wniosków, które będą obejmowały wybrane „zestawy” spośród oczekiwanych kompetencji: poprawne argumentowanie, krytyczne myślenie, samodzielne myślenie, logika, heurystyka.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 97%. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi: 5 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 01.06.2016 do 08.07.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz