Projekty z zakresu designu

Projekty z zakresu designu mają na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Pozwalają na zaangażowanie zespołu profesjonalnych projektantów w działania zmierzające do wytworzenia produktu wzorniczego, którego funkcjonalność i wygląd (design) będą się wyróżniać na tle produktów obecnie dostępnych na rynku. Chodzi nie o stworzenie zupełnie nowego produktu, a raczej o produktu o nowych cechach funkcjonalnych i jakościowych.

W ramach projektów można dofinansować takie działania jak usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego (m.in. usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego, usługi prototypowania i testów, usługi doradcze w zakresie wdrożenia produktu) oraz realizację inwestycji, w tym m.in. zakup środków trwałych służących wdrożenia produktu czy koszty przeprowadzenia procedury patentowej.

Dofinansowanie na tego typu projekty może sięgać do 85% – w zależności od regionu i wielkości przedsiębiorstwa.