Projekty badawczo-rozwojowe

Działania badawczo-rozwojowe to w chwili obecnej projekty, na które można otrzymać aż do 80% dofinansowania, w zależności od regionu, wielkości przedsiębiorstwa i prowadzonych działań.

Są to projekty, których realizacja pozwala na opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej i/lub na rynek nowych, dotychczas niestosowanych rozwiązań. Mają one na celu zwiększyć innowacyjność oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa, jak również pozytywnie przyczynić się do rozwoju rynku poprzez zdobywanie nowej wiedzy.

W ramach konkursu można sfinansować m.in. koszty zaangażowania kadry badawczej, amortyzacji niezbędnego wyposażenia czy koszty przeprowadzenia procedury patentowej.