Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Wsparcie jest dedykowane inwestycjom technologicznym, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii. Na podstawie technologii tej powinny zostać utworzone nowe lub znacząco ulepszone (w stosunku do wytwarzanych do tej pory na teryt. Rzeczypospolitej Polskiej) towarów, procesów lub usług. Co istotne, wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź wyników badań przemysłowych, lub też nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wsparcie zostanie udzielone w formie premii technologicznej stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego, otrzymanego od banku komercyjnego na realizację inwestycji technologicznej.

Maksymalna wartość premii wynosi 6 mln. zł.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego. Dofinansowanie, w zależności od regionu, w którym działa firma, oraz od jej wielkości, udzielane jest w wysokości od 25% do 70% (w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych).

Kto może skorzystać?

  • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • posiadające zdolność kredytową.

Wnioski będzie można pozyskać w dwóch naborach:

  • pierwszy rozpoczął się 15 października bieżącego roku i trwać będzie do 23 kwietnia 2020 r.
  • drugi rozpocznie się 24 września 2020 roku i potrwa do 30 grudnia 2020 r.