Fundusze norweskie dla kobiet

Fundusze norweskie dla kobiet

W październiku został ogłoszony nabór małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Środki pochodzą z Funduszy Norweskich.

Maksymalna kwota dofinansowania została wyznaczona na 200 000 euro. Wysokość dofinansowania może sięgać aż do 85%.

Grant występuje pod nazwą „Technologie dla kobiet”. Jego celem jest finansowanie usług proinnowacyjnych – w tym również badawczych. Ponadto wsparcie można uzyskać także dla innowacji na wsparcie produktowe i procesowe – zarówno na ich mentoring, jak i na same inwestycje mające na celu wdrożenie lub rozwój innowacyjnych technologii. Program ma na celu także wsparcie nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorczyniami i norweskimi podmiotami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa prowadzone i zarządzane przez kobiety
  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Wsparcie można uzyskać na następujące działania:

  • usługi: mające na celu opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego; doradcze, mające na celu pomóc w opracowaniu i wdrożeniu innowacji,
  • mentoring: wsparcie innowacyjnego rozwoju firmy (w tym punkcie dofinansowanie na poziomie 100%!)
  • inwestycje: m.in. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym również dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska;

Każdy projekt powinien dotyczyć przynajmniej jednego z trzech wyznaczonych obszarów priorytetowych:

  • Technologia poprawiająca jakość życia
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych
  • Innowacje w zakresie zielonych technologii

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z projektu.