Fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – szybka ścieżka

NCBR prowadzi Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, skierowany do przedsiębiorców szukających środków na realizację projektów badawczo-rozwojowych. W ramach tego programu, ogłoszonych został konkurs „Szybka Ścieżka”.

W konkursie tym można w nim zgłaszać projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu.

W konkursie mogą brać udział:

  • przedsiębiorcy z sektora MŚP: mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa
  • duże przedsiębiorstwa
  • konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych

W konkursie tym jest kilka obszarów, dla których można uzyskać dofinansowanie:

  • Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii kosmicznych: budżet konkursu to 300 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r.
  • Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii tworzyw sztucznych: budżet konkursu to 180 mln zł, nabór wniosków trwa od 2 września do 15 listopada 2019 r.
  • Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych): budżet II konkursu to 1 100 mln zł, nabór wniosków trwa od 16 września do 16 grudnia 2019 r.
  • Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska: budżet konkursu to 200 mln zł, nabór wniosków trwa od 14 listopada br. do 14 stycznia 2020 r.
  • Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu urządzeń grzewczych: budżet konkursu to 200 mln zł, nabór wniosków trwa od 9 grudnia br. do 31 marca 2020 r.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli zainteresował Cię ten konkurs!