Dotacje na promocję produktów i usług na rynki zagraniczne

Dotacje na promocję produktów i usług przeznaczone są dla przedsiębiorców, którzy mają produkt lub usługę, które chcą promować na rynkach zagranicznych. Poziom dofinansowania, w zależności od regionu i wielkości przedsiębiorstwa może wynosić do 80%.

W ramach dotacji można sfinansować udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju, jak również udział w międzynarodowych targach poza granicami targów w charakterze odwiedzających. Ponadto dotacja może obejmować usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej (m.in. koszty kampanii marketingowych i reklamowych, wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów).