Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

II oś priorytetowa działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioskodawcą w projekcie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, jest:

·         administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane;

·         jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

·         stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;

·         organizacje pozarządowe; podmioty ekonomii społecznej;

·         federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;

·         samorząd gospodarczy i zawodowy;

·         partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;

·         uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym;

·         jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze;

·         jednostki badawczo-rozwojowe;

·         przedsiębiorcy.

 

Na jakie projekty?

Konkurs ma na celu wyłonienie projektu w ramach, którego zostanie opracowane i wdrożone narzędzie służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach. W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden projekt.

 

Ile?

Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 4 000 000 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

od  01.12.2015 do 11.12.2015

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl