Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym

2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać:

·         administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,

·         jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

·         stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

·         organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,

·         federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,

·         partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

·         jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

·         jednostki badawczo-rozwojowe,

·         przedsiębiorcy.

 

Na jakie projekty?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 20 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 31.03.2016 do 21.04.2016

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz.