Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” działanie 2.4 „Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioskodawcą projektu mogą być:

·         jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,

·         ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

·         organizacje pozarządowe,

·         podmioty ekonomii społecznej,

·         federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,

·         partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

·         jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

·         instytucje szkoleniowe.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów służących wyposażeniu instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania poprzez rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100%. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 30 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 16.08.2016 do 31.08.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz