Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.4 „Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

·         jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

·         partnerzy społeczni, zgodnie z definicją PO WER,

·         agencje zatrudnienia,

·         jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,

·         ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

·         organizacje pozarządowe,

·         instytucje szkoleniowe

 

Na jakie projekty?

W ramach projektu przewiduje się wypracowanie modelowej procedury dotyczącej działań PUP w zakresie zlecania Agencjom  Zatrudnienia realizacji instrumentu określonego w art. 61b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - istotą tego instrumentu jest możliwość zawarcia przez Starostę z agencją zatrudnienia umowy na doprowadzenie, skierowanego przez urząd pracy, bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 2 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 01.02.2017 do 28.02.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

 

Dotacje Bydgoszcz