Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.4 „Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

·         jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,

·         ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

·         organizacje pozarządowe,

·         federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,

·         partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER,

·         jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

·         instytucje szkoleniowe.

 

Na jakie projekty?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego nr 2 Osi II Profesjonalizacja kadr Instytucji Rynku Pracy poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji ich kluczowych pracowników.

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji zawodowych pracowników IRP mających bezpośredni kontakt z klientem. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 r. wprowadziła nowe rozwiązania służące wsparciu osób bezrobotnych/poszukujących pracy oraz pracodawców. W związku z powyższym konieczne jest przeszkolenie pracowników IRP, którym powierzono funkcję doradcy klienta. Szkolenia będą miały na celu przekazanie nowych treści oraz wyposażenie uczestników szkoleń w umiejętności prowadzące do jak najbardziej efektywnej pracy z klientami urzędu pracy.

 

W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie 1 projektu w makroregionie II:

makroregion II – obejmujący województwa: lubuskie, dolnośląskie, łódzkie i opolskie – dla co najmniej 600 pracowników IRP.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 84,28% wydatków kwalifikowalnych. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 1 276 250,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 30.01.2017 do 20.02.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz