Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

2 oś priorytetowa działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  • państwowe lub współprowadzone z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

 

 

Na jakie projekty?

Celem dofinansowania jest wsparcie cyfrowego udostępnienia zasobów kultury. Dofinansowanie udzielane będzie projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

 

Ile?

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR). Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 400 000 000,00 zł.

 

Termin naboru wniosków:

od  30.09.2015 do 29.01.2016r.

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl