Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, tryb projektu 2

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, tryb projektu 2

II oś priorytetowa, działanie 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, tryb projektu 2”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

·         podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

·         podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,

·         reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników,

·         organizacje pracodawców,

·         organizacje samorządu gospodarczego,

·         organizacje związkowe,

·         przedsiębiorcy.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie można uzyskać na projekty obejmujące realizację działań szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać, co najmniej działania:

·         identyfikacja i rekrutacja potencjalnych odbiorców wsparcia,

·         przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. (Ścieżka I),

·         zorganizowanie i przeprowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce skierowanych do przedsiębiorców sektora MMSP (i ich pracowników), zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. (Ścieżka II).

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi  10 000 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

od 01.02.2016 do 15.03.2016

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl

Dotacje Bydgoszcz.