Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

·         organizacje pozarządowe

·         partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER

·         przedsiębiorcy

·         inspektoraty nadzoru budowlanego

·         urzędy wojewódzkie

·         szkoły wyższe

·         jednostki naukowe

·         Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

·         jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

·         stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

 

Na jakie projekty?

W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na przeszkolenie pracowników organów nadzoru budowlanego z zakresu aktualnych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 191 250,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 01.02.2017 do 20.02.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz