Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

II oś priorytetowa, działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza i Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski o dotacje mogą składać:

·         jednostka samorządu terytorialnego;

·         związek jednostek samorządu terytorialnego;  

·         stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

·         organizacja pozarządowa;

·         szkoła wyższa lub jej organ założycielski;

·         jednostka naukowa;

·         instytucja szkoleniowa.

 

Na jakie projekty?

W ramach konkursu planowane jest  wsparcie projektów obejmujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w następujących obszarach, istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej:

a) podatki i opłaty lokalne, poprzez:

·         elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego,

·         automatyzację rozliczeń oraz poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;

·         doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;

·         wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej;

b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowanymi, poprzez:

·         wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją;

·         doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;

·         wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

 

Ile?

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wynosi: 84,28%. Alokacja w ramach konkursu wynosi: 58 557 800,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

od 01.02.2016 do 29.02.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz.