Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

·         organizacje pozarządowe,

·         partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

·         przedsiębiorcy,

·         szkoły wyższe,

·         jednostki naukowe,

·         Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

 

Na jakie projekty?

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu przewidującego utworzenie oraz funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji  – Koordynatora (CAM-K) przyszłej ogólnopolskiej sieci 16 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (15 CAM oraz CAM-K), a także standaryzację działania już istniejących Centrów. Wynikiem projektu ma być utworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu zarządzania informacją o mediacji w sprawach gospodarczych poprzez:

1. zintegrowanie informacji,

2. ujednolicenie praktyki mediacji w sprawach gospodarczych,

3. zwiększenie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji poprawę jakości usług mediacyjnych.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER  Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania.

W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów:

1) Tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów

2) Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 3 938 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 23.01.2016 do 15.02.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz