Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

·         organizacje pozarządowe,

·         partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

·         przedsiębiorcy,

·         szkoły wyższe,

·         jednostki naukowe,

·         Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

 

Na jakie projekty?

Konkurs ma na celu wyłonienie projektu zakładającego opracowanie programów szkoleniowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny) i kontroli finansowej nad kancelariami komorniczymi, a następnie zorganizowanie i przeprowadzenie na ich podstawie dedykowanych szkoleń dla kadry sądów rejonowych.

W ramach projektu powinny być opracowane i zrealizowane trzy dedykowane programy szkoleniowe:

·         program dla prezesów sądów rejonowych i sędziów wizytatorów z zakresu nadzoru administracyjnego nad komornikami,

·         program dla sędziów wydziałów cywilnych sądów rejonowych i referendarzy sądowych z zakresu nadzoru judykacyjnego nad czynnościami komorników z elementami nadzoru administracyjnego,

·         program dla urzędników sądów rejonowych z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych, w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami i kontroli finansowej kancelarii komorniczych.

Szkoleniami w projekcie powinno zostać objętych min. 1500 osób.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100% wydatków kwalifikowalnych. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 2 500 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 29.12.2016 do 23.01.2017

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

  

Dotacje Bydgoszcz