Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości - Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioskodawcą w projekcie mogą być:

·         szkoły wyższe

·         jednostki naukowe.

 

Na jakie projekty?

Projekty dot. organizacji trzech typów dwusemestralnych studiów podyplomowych (dla sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i prokuratorskich):

Typ I Prawo karne gospodarcze zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach przestępstw gospodarczych dla sędziów i asesorów sądowych wydziałów karnych oraz dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich;

Typ II Prawo cywilne i gospodarcze z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla sędziów i asesorów sądowych wydziałów cywilnych i gospodarczych;

Typ III Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną w rozstrzyganiu spraw gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa restrukturyzacyjnego dla sędziów wydziałów gospodarczych/upadłościowych oraz dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich ścigających przestępczość gospodarczą / finansową.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100%. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi 1 365 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 30.06.2016 do 28.07.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz