Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioskodawcą w projekcie mogą być:

·         Ministerstwo Edukacji Narodowej,

·         Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,

·         Instytut Badań Edukacyjnych,

·         jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

·         stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

·         organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych,

·         samorząd gospodarczy i zawodowy,

·         partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER,

·         jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

·         przedsiębiorcy lub pracodawcy,

·         placówki doskonalenia nauczycieli,

·         szkoły wyższe.

 

Na jakie projekty?

W ramach konkursu zostanie wyłoniony jeden projekt, w ramach którego zostaną przeprowadzone dwie edycje monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych z wykorzystaniem wypracowanych rozwiązań, obejmujących:

·         badania jakościowe interesariuszy kształcenia zawodowego (pracodawców, szkół zawodowych, doradców edukacyjno-zawodowych, samorządów) dotyczące możliwości, potrzeb i oczekiwań w zakresie monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych;

·         badnia ilościowe o charakterze podłużnym (dwie fale badania: pierwsza w ostatnim roku nauki, druga pół roku po zakończeniu nauki), reprezentatywnego na poziomie zawodów oraz województw, którego celem będą oczekiwania uczniów ostatnich klas oraz ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy

·         badania ilościowe: ankieta audytoryjna, której celem jest stworzenie możliwości wykorzystania danych administracyjnych (pochodzących z SIO2, OKE oraz ZUS) do monitorowania sytuacji na rynku pracy.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 100%. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi: 6 694 097,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 30.05.2016 do 12.08.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz