Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioskodawcą w projekcie może być:

·         organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118),

·         szkoły wyższe,

·         instytuty badawcze,

·         stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego.

 

Na jakie projekty?

Przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji we współpracy z organem prowadzącym i społecznością lokalną, tj. do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, oraz rozwój metod i narzędzi pracy nauczycieli tych szkół z osobami dorosłymi, w szczególności na terenach wiejskich i w małych miastach, a także na terenach defaworyzowanych.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 33%. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi: 16 800,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 30.06.2016 do 19.08.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz