Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski mogą składać:

·         Przedsiębiorcy;

·         Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;

·         Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;

·         Partnerzy społeczni i gospodarczy;

·         Reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawcy;

·         Organizacje pracodawców;

·         Organizacje samorządu gospodarczego;

·         Organizacje związkowe.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie można uzyskać na projekty mające na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać, co najmniej następujące działania:

- rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ( m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach),

- współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,

- określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań,

- identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji,

- przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,

- przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 7 800 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 30.03.2016 do 31.05.2016

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz.