Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

II oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.1 „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski o dotację mogą składać:

·         instytucje szkoleniowe,

·         organizacje pozarządowe,

·         podmioty ekonomii społecznej,

·         partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

·         instytucje publiczne,

·         ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

·         federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,

·         jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie ma na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tys. ludności. Projekty przewidziane do dofinansowanie powinny obejmować szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla przedstawicieli władz samorządu gminnego oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 97%. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi: 4 415 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 01.07.2016 do 01.08.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz