Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

10.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

X oś priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy”, działanie 10.3 „Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia”, poddziałanie 10.3.3 „Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

·         jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,

·         podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

·         instytucje naukowe,

·         jednostki badawczo-rozwojowe,

·         organizacje pozarządowe,

·         podmioty ekonomii społecznej legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

 

Na jakie projekty?

Projekty mogą obejmować w szczególności następujące działania:

usługi zdrowotne, w tym badanie kolonoskopowe, koszt znieczulenia,

zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej, zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia,

działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych.

Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 91%. Alokacja w ramach konkursu wynosi: 2 402 145,88 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 23.05.2016 do 13.06.2016

  

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz.