Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

I oś priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy”, działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski składać mogą:

1)   Publiczne służby zatrudnienia,

2)   Ochotnicze Hufce Pracy,

3)   agencje zatrudnienia,

4)   instytucje szkoleniowe,

5)   instytucje dialogu społecznego,

6)   instytucje partnerstwa lokalnego.

 

Na jakie projekty?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne).

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES).

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 95%. Alokacja w ramach konkursu wynosi: 2 515 763,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 30.05.2016 do 08.06.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz