Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - województwo warmińsko-mazurskie

1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - województwo warmińsko-mazurskie

I oś priorytetowa działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, poddziałanie 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

·         publiczne służby zatrudnienia,

·         Ochotnicze Hufce Pracy,

·         agencje zatrudnienia,

·         instytucje szkoleniowe,

·         instytucje dialogu społecznego,

·         instytucje partnerstwa lokalnego.

 

Na jakie projekty?

W ramach konkursu finansowane będą projekty zakładające kompleksowe wsparcie osób młodych, w wieku do 29. roku życia, w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej przez zastosowanie instrumentów i usług rynku pracy, takich jak m.in.:

·         poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (jako obowiązkowe formy wsparcia),

·         szkolenia,

·         staże,

·         praktyki,

·         finansowanie kosztów dojazdu,

·         zapewnienie środków na zasiedlenie.

 

Ile?

Maksymalne dofinansowanie wynosi 95% kosztów kwalifikowanych Projektu, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 7 507 749,00 zł.

 

Termin naboru wniosków:

od  07.12.2015 do 21.12.2015

 

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl