Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

I oś priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy”, działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

·         publiczne służby zatrudnienia,

·         Ochotnicze Hufce Pracy,

·         agencje zatrudnienia,

·         instytucje szkoleniowe,

·         instytucje dialogu społecznego,

·         instytucje partnerstwa lokalnego.

 

Na jakie projekty?

Wsparcie można otrzymać na realizację projektów w typie:

·         Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

·         Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne).

·         Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji.

·         Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.

·         Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES).

·         Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych.

·         Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Ile?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 95%. Alokacja w ramach konkursu wynosi: 10 810 304,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 12.05.2016 do 19.05.2016

  

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

 

Dotacje Bydgoszcz.