Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

I oś priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy”, działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 - 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać:

·         publiczne służby zatrudnienia,

·         Ochotnicze Hufce Pracy,

·         agencje zatrudnienia,

·         instytucje szkoleniowe,

·         instytucje dialogu społecznego,

·         instytucje partnerstwa lokalnego.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez:

1) Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne);

2) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;

3) Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;

4) Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania nie został określony. Ogółem alokacja w ramach konkursu wynosi: 6 080 000,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

Od 04.07.2016 do 15.07.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clementinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz