Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dotyczące aktywizacji zawodowej młodych osób bezrobotnych

1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dotyczące aktywizacji zawodowej młodych osób bezrobotnych

I oś priorytetowa, działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dotyczące aktywizacji zawodowej młodych osób bezrobotnych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2014 – 2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie dla powiatowych urzędów pracy oraz Miejskiego Urzędu pracy z terenu województwa świętokrzyskiego.

 

Na jakie projekty?

W ramach projektów mogą być realizowane instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych odnoszące się do typów operacji wskazanych w opisie działania 1.1 Osi I Osoby młode na rynku pracy.

 

Ile?

Maksymalna kwota dofinansowania projektu została określona indywidualnie dla każdego powiatowego urzędu pracy. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi  42 217 270,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

od 20.01.2016 do 05.02.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl

Dotacje Bydgoszcz.