Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – województwo lubuskie

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – województwo lubuskie

I oś priorytetowa „Aktywni na rynku pracy”, działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa lubuskiego.

 

Na jakie projekty?

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wnioskodawca musi zagwarantować poniżej zdefiniowaną strukturę grupy docelowej:

·        projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych

·        projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami

·        projekt skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach.

 

Ile?

Maksymalna kwota dofinansowania projektu nie została podana. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi  26 112 748,00 PLN.

 

Termin naboru wniosków:

od 15.02.2016 do 19.02.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz.