Zainwestuj w rozwój


Nasza oferta skierowana jest do
wszystkich przedsiębiorstw.

W zależności od Państwa potrzeb zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie finansowania

Dotacje unijne


Skorzystaj z szansy na rozwinięcie swojego biznesu.

Wystarczy, że masz dobry pomysł. My zajmiemy się resztą

Menu

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych województwo lubuskie

1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - województwo lubuskie

I oś priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy”, działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – województwo lubuskie” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020.

 

Kto może otrzymać dotację?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie - powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego.

 

Na jakie projekty?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów służących zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wnioskodawca musi zagwarantować poniżej zdefiniowaną strukturę grupy docelowej:

·        projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych

·        projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami

·        projekt skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach.

 

Ile?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów nie została określona.

 

Termin naboru wniosków:

od 01.03.2016 do 29.04.2016

 

W przypadku zainteresowania naborem zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy przy opracowaniu wniosku: info@clememntinum.pl

 

Dotacje Bydgoszcz.